Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika.
W naszej polityce prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ
mają na twoją wizytę na stronie, kto jest administratorem danych osobowych i w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie.
UWAGA: Te ustawienia mają zastosowanie jedynie w przeglądarce i na urządzeniu, którego teraz używasz.

Adres naszej strony internetowej to: krynicaapartamenty.pl

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest 3M SERVICE Marcin Kozieński z
siedzibą w 33-380 Krynica Zdrój ul. Słotwińska 43a NIP 7342955415 REGON 120484410, tel. 500515717.

2. Dane osobowe – imię, nazwisko, e-mail, oraz numer telefonu – przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie udzielonej zgody lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług.

3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wykonania, rozliczenia usługi lub ewentualnego dochodzenia roszczeń.

4. Twoje dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które
posiadają ustawowe prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach ustawą określonych.

5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@apartamentykrynica.pl lub nasz adres korespondencyjny: 3M SERVICE Marcin Kozieński z siedzibą w 33-380 Krynica Zdrój
ul. Słotwińska 43a NIP 7342955415 REGON 120484410. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu, ani nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

8. Skargi możesz składać do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ciasteczka

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów
świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://krynicaapartamenty.pl
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator –3M SERVICE Marcin Kozieński z siedzibą w 33-380 Krynica Zdrój ul.
Słotwińska 43a NIP 7342955415 REGON 120484410, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych. Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics
Google AdSense
Google AdWords
Google+
Facebook
Twitter
Youtube
Vimeo
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na
Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia
dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w przeglądarkach komputerowych i
urządzeń mobilnych dostępna są na stronach producentów przeglądarek.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki
Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem któregoUżytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może
spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające
funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce prywatności i Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.